Alla priser är inkl. moms.
Klicka här för att ändra.


Stjernsundsprodukter
Hästskovägen 1
SE-813 33 HOFORS

Tel: +46 (0)70 560 75 31
info@stjernsundsprodukter.se

 

Med naturen som inspirationskällaStjernsundsprodukter

- Ett stycke historia

Sven Forslund som är pappa och designer till alla Stjernsundsprodukter, bodde på orten Stjärnsund under 80-talet. Han var verksam i Stiftelsen Stjärnsund (Stiftelsen Stjärnsund bildades 1984, inspirerat av Findhorn Foundation i Skottland. Verksamheten drivs delvis ideellt med en styrelse som bär det övergripande ansvaret. Stiftelsen är helt obunden av religiösa och politiska organisationer www.frid.nu ) och arbetade även med olika typer av behandlingar.

Eget behov

För att från början stilla ett eget behov, tillverkade Sven en behandlingsbänk av trä. Efter hand började andra terapeuter beställa bord av Sven. Nya modeller med olika tillbehör kom till. Verksamheten växte och flyttade tre mil, till Koberga i Dala Husby, där tillverkningen förlades till Dala Husby Snickerifabrik. Tre hantverkare av den gamla stammen ansvarade för allt träarbete.

Växande sortiment

Sortimentet växte till ett 10-tal olika varianter av behandlingsbord och bolaget Idé & Hantverk som bildats, började få mer och mer att göra. Idé & Hantverk skötte produktutveckling och försäljning. Produkterna fortsatte att tillverkas av Dala-Husby Snickerifabrik.

En massagestol tas fram

mitten av 80-talet togs även en massagestol fram. Många kunniga och engagerade människor bidrog med både kunskap och idéer vid skapandet av en bra stol. Bland annat Hans Axelson, grundare av Axelsons Gymnastiska Institut och Jasmin Ewanoski, lärare på Axelsons. 1986 stod den första Energimassagestolen färdig hos Idé & Hantverk i Dala Husby.

"Stjärnsundsbordet" blir ett begrepp

Idé & Hantverk utvecklade och sålde produkterna från Dala Husby. Livskvalité och hälsa var ledorden. Det praktiska och funktionella förenades med skönhet och känsla. "Stjärnsundsbordet" blev ett begrepp tack vare Svens tid i Stjärnsund och namnet står sig än idag. "Stjärnsundsbordet" kallas även massagebordens "Rolls Royce" och det är vi stolta över.

Flytt till Hofors

I september 1998 flyttades tillverkningen av produkterna samt kontoret till Hofors. Dala-Husby Snickerifabrik avvecklades i och med att den ena ägaren gick i pension. I samband med flytten upplöstes också Idé & Hantverk och ett nytt bolag bildades ( Stjernsundsprodukter AB ). Två av de ursprungliga snickarna följde med till Hofors för att säkerställa produktionen och den berömda "Stjärnsundskvalitén".

INS Snickeri tar över tillverkningen

INS Snickeri i Hofors tog över tillverkningen medan försäljning och kundkontakter sköttes av Stjernsundsprodukter AB som det nya bolaget hette.
Sedan 2001 är Stjernsundsprodukter en avdelning på INS Snickeri, dock med ett eget kontor på plats i snickeriet. Vi hade fram till 2005 Arne Hag, en av originalsnickarna kvar hos oss, men nu är det en yngre generation som tagit över, sedan Arne gått i pension. Snickarna jobbade parallellt med Arne i drygt 4 år för att läras upp på produkterna och en nyanställd säljare har jobbat här sedan 2001 när INS tog över även försäljningen av Stjernsundsprodukterna.

Se Stjernsundsprodukter

Svens ideér bevaras

Vi är måna om att bevara Svens idéer och tankar i vårt dagliga arbete. Vårt arbetssätt är i mångt och mycket precis som på Svens tid. Vi har inga massagebänkar på lagar utan vi gör dem vartefter vi får en beställning. Vi sköter all tillverkning, montering och även paketering här hos oss.
När kunden ringer och beställer, skrivs en arbetsorder ut och lämnas till verkstaden som startar tillverkningen. När produkten är klar, skrivs fraktpapper ut och vi paketerar och skickar varan till kunden.

Samarbetet med pedagoger och terapeuter

Sven utvecklade bänkmodellerna i nära samarbete med pedagoger och terapeuter just där för att borden ska fungera till det de är tänkta till. Vi provar och testar därför alltid nya produkter och detaljer ihop med terapeuter som vet vad de vill ha. Tillsammans med dem får vi den bästa tänkbara utvärderingen och en omedelbar feed-back.
Sven som inte längre finns bland oss , lever ändå vidare i produkterna. Kunder från hela världen ringer fortfarande och efterlyser " The Sven table" och det är vi väldigt stolta över.

Marknaden

Marknaden idag ser ut i stort sett som en gjorde på Svens tid. Den största delen av försäljningen sker inom Sverige. Men försäljning sker även till övriga EU-länder ( främst Tyskland och Österrike )och även en hel del säljs på export. Exportländer som kan nämnas är Norge, Schweiz, Dubai, Japan, Uganda, Thailand, Maldiverna samt USA