Alla priser är inkl. moms.
Klicka här för att ändra.


Stjernsundsprodukter
Hästskovägen 1
SE-813 33 HOFORS

Tel: +46 (0)70 560 75 31
info@stjernsundsprodukter.se

 

FriskvårdFriska Tag

Friska Tag är ett utbildningsbolag som jobbat med friskvård i olika former
sedan 1997.
Bolaget drivs och ägs av INS/Stjernsundsprodukter sedan 2001. Friska Tag har tillsammans med Dipl. Massör & Lic. Instruktör Larsjöran Jordhammar genomfört kurser i Energimassage, Kabukimassage samt "Massage för hemmabruk" på flera orter runt om i landet.

 

Larsjöran Jordhammar

Sedan 2006 bedrivs inte längre några kurser i vår regi. Är du intresserad av ovanstående kurser, kursinnehållet eller bara vill veta mer om massageformen går det bra att kontakta Larsjöran Jordhammar direkt på telefon 073-702 25 93. Energimassage kursen är på 40 timmar, likaså Kabuki kursen. Larsjöran ebjuder privatundervisning i Örebro, vilket ger dig möjlighet att planera in kursen så att det passar just dig.

Friska Tag i dag

Friska Tag i dag vill inspirerar dig till välmående i stort, både privat och på jobbet. Vi erbjuder föreläsningar inom olika områden och delar gärna med oss av våra erfarenheter i ett projekt som vi kallar "Må-Bra-på-Jobbet"
( se nedan )

Föreläsningar genom Friska Tag

Grundläggande mental träning - " Din upplevelse av livet beror till 10% på vad som händer dig och till 90 %på hur du reagerar på det som händer dig"
Föreläsare: Kjell Johansson ( läs mer om Kjell nedan )

Positivt tänkande - " En vinnare delar upp ett problem i mindre delar så att det blir lättare att handskas med. En förlorare tar en mängd småproblem och bakar ihop dem så att de blir olösliga"
Föreläsare: Kjell Johansson ( läs mer om Kjell nedan )

Inifrån, ut & upp ( cellen, kroppen & tanken )
Vad är det som styr oss egentligen?
Hjärnan? Hjärtat? Cellerna? Jaget? Detet? Gud?
Föreläsare: Kjell Johansson ( läs mer om Kjell nedan )

Ledarskap
Hur leder man sin personal genom svårigheter?
Hur motiverar man sig själv som ledare?
Föreläsare: Kjell Johansson ( läs mer om Kjell nedan )


Bokning av föresläsning:

Alla föreläsningar innehåller delar från varje ämne. Du väljer själv upplägget tillsammans med föreläsaren.
Ni kommer överens om var tyngdpunkten skall ligga.

Pris: 1000 kr / timme ( + moms )
Reseersättning: 40 kr / mil ( utanför Hofors )
Föreläsningen kräver följande utrustning: OH, Video och Tv , whiteboard eller blädderblock.

Ring Kjell för mer information kring föreläsningarnas innehåll eller för att boka en föreläsning.

Telefon Kjell: 070- 560 75 31 eller
Telefon Stjernsundsprodukter: 0290- 76 53 50 så lämnar vi honom ett meddelande
E-post: kjell.johansson@ins-snickeri.se

Kjell JohanssonKJELL JOHANSSON

är född 1966 och är uppvuxen i Hofors i Gästrikland, där han fortfarande bor med sin sambo, deras tre barn och jämthunden Liston.

Sedan 1988 har Kjell varit egen företagare och VD på INS i Hofors AB samt Stjernsundsprodukter. Fritiden fördelar Kjell mellan golf, fältskytte och jakt.

Intresset för mental träning, positivt tänkande och ett effektivt ledarskap har Kjell alltid haft, men det har aktualiserats i och med egna framgångar inom idrotten. Som ledare måste man alltid vara en positiv förebild och denna drivkraft inspirerar Kjell.


Skolungdomar och kommunanställda i Hofors är några av de som fått ta del av Kjells föreläsningar. Dessutom är Kjell engagerad som coach i golfsammanhang, där han hjälper till att skapa nya stjärnor inom sporten.

kjell.johansson@ins-snickeri.se

Må-Bra-På-Jobbet

Må-Bra-På-Jobbet är en del av ett projekt som vi startade hösten 2003.
Projektidén går ut på att inspirera företag att se förebyggande friskvård som en investering. Målet är att göra friskvård till en naturlig del i arbetsveckan med relativt små medel. Detta leder enligt oss till en mer motiverad personal, effektivisering på arbetsplatsen, minskade sjukskrivningar, samt att man visar upp en positiv bild av sitt företag .


Massage på arbetet är friskvård

Sveriges företagare blir mer och mer medvetna om vikten av att vara frisk och därmed bättre fungerande personal på arbetsplatsen. Idag talar man om sjuknärvaro på arbetsplatsen. Man är närvarande på jobbet, men inte så effektiv, så skärpt, så representativ som man är när man helt bra.

Forskning visar att

det för varje företag är mycket kostsamt att ha personal som inte mår helt bra men likväl är på sitt arbete.
Idag vet man också att massage (på arbetet) är ett effektivt sätt att få personal att må bättre och därmed även fungera bättre på sitt dagliga arbete.
Forskning visar även att 1 investerad krona i friskvård ger 5 kronor tillbaka. Massagebehandlingar minskar uppkomna muskelspänningar.


Resultatet blir

  • ökat energiflöde i kroppen
  • minskade blockeringar i kroppen
  • ökad cirkulation i kroppen

Dagens stress och arbetstempo leder till muskulära spänningar som dels kan bli bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar, dels drabbar det muskler i nacke, axlar, skuldror, över- och underarm, händer, rygg och höftled.


Kontinuerliga behandlingar

Kontinuerliga massagebehandlingar ( 2 ggr / mån ) löser spänningar och blockeringar i kroppens "vägnät" och ger musklerna möjlighet till återhämtning.

Resultatet blir

  • bättre hälsa
  • bättre immunförsvar
  • ökad motivation och koncentration
  • minskad frånvaro på arbetsplatsen
  • bättre relation med arbetskamrater
  • bättre relation med arbetsgivare
  • mindre driftstörningar, enklare planering


Kostsam frånvaro

Korttidssjukfrånvaro (dag 1-28) kostar företaget 1.024:-/dag, vid snittkostnad 200:-/tim.
Långtidssjukfrånvaro (dag 29-) kostar företaget 160:-/dag.
Varje rehabilitering kostar företaget minst 700.000:-. Genomsnittligt kommer var 10:e anställd med riskbeteende att bli föremål för rehabiliteringsåtgärder. Vi eftersträvar "Långtidsnärvaro" istället för "Långtidsfrånvaro" på arbetsplatsen.

Källa: IFHO
International Fitness & Health Organisation