Alla priser är inkl. moms.
Klicka här för att ändra.


Stjernsundsprodukter
Hästskovägen 1
SE-813 33 HOFORS

Tel: +46 (0)70 560 75 31
info@stjernsundsprodukter.se

 

Försäljningsvillkor

Gäller från 2008-03-01
Stjernsundsprodukter.se drivs av företaget INS i Hofors AB ( org.nr 556664-7532 )

Leveranstid:

Trots att vi inte har något lager för våra massageprodukter kan vi lova 2-5 dagars leveranstid inom Sverige.
För utländska kunder gäller kort eller förskottsbetalning och leverans inom 5-20 arbetsdagar efter inkommen betalning. Leveranstiden varierar beroende på mottagarland. Varje produkt görs efter kundens beställning.

Fraktkostnad:

Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar och beräknas efter vikten på de beställda varorna. Frakten är dessutom beräknad på det fraktsätt som är snabbast och som fraktbolaget anser vara standard för destinationen. För frakt utanför Europa vänligen kontakta info@stjernsundsprodukter.se

Leverans:

Leverans sker via DHL eller Posten. Du kan följa din beställning via Internet så fort den har lämnat oss.

Betalningsvillkor:

Priserna är angivna i svenska kronor och kan visas med eller utan moms. För privatpersoner och företag inom Sverige sker försäljning mot faktura som förfaller till betalning 10 eller 30 dagar från fakturadatum, förskottsbetalning eller kontokort (Visa, MasterCard). Vi erbjuder sedan december 2008, även möjligheten att dela upp betalningen ( inom Sverige ) tillsammans med Svea Ekonomi AB.
Vid faktura sker kreditprövning. Vid ej godkänd kreditprövning accepteras enbart förskottsbetalning eller kortbetalning.Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.
För privatpersoner och företag från andra länder accepteras enbart förskottsbetalning och kortbetalning. Inga varor levereras innan full betalning erhållits. För EU-länder erbjuds möjligheten att få en faktura utan svensk moms, vid angivande av gilitgt VAT.nummer. EU-medlemmar som betalar med kort kommer att beläggas med svensk moms.

Återtagandeförbehåll :

Stjernsundsprodukter/INS AB förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Äganderättsförbehåll :

Stjernsundsprodukter/INS AB förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills dess att det är fullt betalt till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Ångerrätt:

Ångerfrist gäller enligt 10§ Distansavtalslagen ( SFS 2000:274 )
Du kan enligt lagen ångra dig inom 14 dagar, den s.k. ÅNGERFRISTEN. Ångerfristen räknas från och med den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte om varan monterats och använts av dig eller beställts i annat utförande än vad vårt standardutbud erbjuder. Ångerrätt gäller endast om varan och originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Det enda du behöver tänka på är att du själv betalar returfrakten för ett köp som du ångrar - och att varan ska vara i säljbart emballage och i samma skick som vid mottagandet. Vill du utöva ångerrätt rekommenderas du att kontakta Stjernsundsprodukter för ytterligare information. Återbetalning sker genom att konto-/kreditkort krediteras eller att förskottsbetalningen återförs till kunds konto.

Reklamation:

Garantin gäller för konstruktionen, tillverkningen och den montering vi gör innan varan lämnar oss. Slitage eller felaktig eller vårdslös hantering av dig som kund räknas inte som reklamation. Risken för varan går över på köparen när varan överlämnats av transportör. Vilket innebär att du som köpare har skyldighet att kontrollera paketet innan du signerar detta för att undvika transportskadat gods. Vid felaktighet hos produkten som inte härrör till transportskada, ombeds du kontakta Stjernsundsprodukter inom skälig tid efter mottagande av produkten. Du kommer då att erhålla ett dokument där du skall redogöra samt fotografera produkten. Vid godkänd reklamation sköter vi returen av produkten och ersätter dig inom rimlig tid. Återbetalning sker genom att konto-/kreditkort krediteras eller att förskottsbetalningen återförs till kunds konto.

Transportskada:

skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till  transportörens kundtjänst. Vilken transportören är, framgår av paketets adresslapp.( DHL telefon 0771-345 345 eller Posten tel 020 23 22 20 )och till Stjernsundsprodukter på telefon 0290-76 53 50 telefontid: helgfri måndag - onsdag mellan klockan 08.00-17.00, helgfri torsdag - fredag mellan klockan 08.00-13.00, eller e-post info@stjernsundsprodukter.se

Garantier:

Garanti för produkterna gäller för konstruktion och tillverkning, samt den montering som sker hos oss. Vi lämnar 10 års garanti på bänkar och energistolen samt 5 år på våra pallar. Garantisedel medföljer alltid varan tillsammans med skötseråd.

Övrigt:

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel och ändringar.
Stjernsundsprodukter förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stjernsundsprodukter friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.
Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.
Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stjernsundsprodukter friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Stjernsundsprodukter förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Stjernsundsprodukter därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.stjernsundsprodukter.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Stjernsundsprodukter

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Stjernsundsprodukter och Stjernsundsprodukter bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser.

Datasäkerhetspolicy:

1. Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter
Vi på Stjernsundsprodukter/INS AB, garanterar att dina personliga uppgifter skyddas och görs så anonyma som möjligt efter det att de har bearbetats och lagrats. I och med att du registrerar dig ger du oss tillstånd att använda dina uppgifter. Överföring av personliga uppgifter till tredje part är förbjuden. När du registrerar dig som kund och tillhandahåller dina användaruppgifter, godkänner du att vi skickar post och e-post till dig. Du kan när som helst få dina personliga uppgifter som vi har lagrat raderade.
2. Vem har tillgång till informationen?
Ingen har tillgång till dina uppgifter utan ditt tillstånd. Informationen du ger oss kommer att användas internt för marknadsundersökning inom Stjernsundsprodukters/INS ABs organisation. Under bearbetningen kommer informationen att göras så anonym som möjligt och användas för statistiska ändamål. Vi kommer absolut inte att sälja dina uppgifter. Vi förbehåller oss emellertid rätten att överföra dina uppgifter till en efterföljare vid en eventuell försäljning eller sammanslagning av företaget. Om så sker, har du rätt att motsätta dig sådan överföring. Om vi enligt lag skulle tvingas till en överföring av dina uppgifter av rättsliga skäl, förbehåller vi oss rätten till en sådan överföring utan ditt uttryckliga tillstånd. Detta gäller även när det är nödvändigt att skydda vår egendom och våra kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter.
3. Obehörig tredje part kan inte få tillgång till dina uppgifter
Varje nyanställd måste skriva på ett avtal om detta innan ett anställningsavtal upprättas.
4. Ändringar och tillägg till denna datasäkerhetspolicy
I denna datasäkerhetspolicy kan ändringar och tillägg göras, speciellt om lagen eller specifika föreskrifter ändras. Den policy, som för tillfället finns på vår webbsida, är den enligt lag giltiga och bindande. Du får information när eventuella ändringar sker. Du kan vid varje tillfälle återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter. Har du frågor, önskemål eller förslag? Kontakta oss via: info@stjernsundsprodukter.se eller 0290-76 53 50, telefontid: helgfri måndag - onsdag mellan klockan 08.00-17.00, helgfri torsdag - fredag mellan klockan 08.00-13.00

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!
/stjernsundsprodukter.se