Alla priser är inkl. moms.
Klicka här för att ändra.


Stjernsundsprodukter
Hästskovägen 1
SE-813 33 HOFORS

Tel: +46 (0)70 560 75 31
info@stjernsundsprodukter.se

 

Efter massageFörebyggande friskvård

Fakta om hälsa som kräver nytänkande

 

I landet som har en av världens strängaste arbetsmiljölagar, som investerar mer än de flesta nationer i folkhälsa, är nära en miljon svenskar sjuka, utslitna och utbrända.

Kalla fakta om ett skenande kaos säger:

  • att Sverige är EU:s sjukaste nation
  • att 334 000 svenskar har sjukpenning, rehab- eller arbetsskadeersättning
  • att 122 000 av dem är så sjuka att de inte har kunnat gå till sina arbeten på över ett år.
  • att 65 procent av dessa är kvinnor
  • att 100 nya svenskar går in i väggen, varje dag
  • att de långtidsjuka står för 70 procent av alla sjukdagar
  • att 488 500 får sjukbidrag eller har förtidspensionerats bort från arbetslivet - kanske för gott
  • att förtidspensionerna ökar med 32 miljoner kronor om dagen
  • att förra året kostade ohälsan 114 miljarder kronor ( 20 miljarder mer än 2001 ). Det är tre gånger mer än staten lägger på skola och utbildning varje år.

Källa: Aftonbladet och M&K
Pronator Hälsoutveckling 2005-04-07

Lönsam friskvård = effektivare företag

Företagets / organisationens största fördelar ligger ibland annat minskad sjukfrånvaro, ökad arbetskapacitet, lättare för personal att ta till sig utbildning och förändringar, förbättrad sammanhållning, minskad personalomsättning, samt en god image kanske framför allt mot nya arbetssökande.

Vetenskapliga studier visar på att företag tjänar minst 5 kr på varje investerad krona i friskvård. Med friskvård menas då för individen rätt upplagd träning. Genom mätningar anses sålunda en helt otränad person endast kunna arbeta med 60% av sin möjliga kapacitet. En mycket viktig del är att motivera personalen till friskvård.

Friskvård är lönsamt för alla företag, särskilt om man gör en tidig insats och arbetar systematiskt och långsiktigt. Ju yngre personal desto större blir vinsten. Detta med hänsyn till att rehabilitering är mycket svårare än att förebygga ohälsa och insatsen mycket mindre.

Minskad frånvaro

Studier i både Sverige och USA visar på minskad frånvaro vid friskvård. Några exempel från USA:

Mesa Petroleum har 50% lägre frånvaro än genomsnittet för branschen. 1,6 dagar mot 3,4 dagar. Tack vare satsning på friskvård.

General Mills hade en minskning i frånvaron med 19% för de som medverkade i friskvårdsprogrammet, mot 69% ökning för de som inte var med.

Du Ponts tjänstemän som medverkade i ett friskvårdsprogram hade 14% mindre sjukdagar = 11.726 färre sjukdagar.

Systematiska åtgärder

En specialist på rehabiliterings- och personalekonomi, säger att de flesta hälsofrämjande åtgärderna går att räkna hem ganska snabbt - om de initialt är bra. Med bra menas riktade, individuellt anpassade systematiska åtgärder.

Källa: IFHO
International Fitness & Health Organisation

Efter massage

Massage på jobbet

Riksdagen har beslutat att massage ska betraktas som friskvård. Det innebär att massage inte behöver vara rehabiliterande.

Massagekostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren och den anställde kommer inte att bli förmånsbeskattad.

Beslutet fattades av riksdagen 031030. Propositionen har nr 2002/03:123. www.riksdagen.se
Bestämmelserna gäller sedan den 1 januari 2004.

 

Arbetsmiljö omfattar allt från relationer mellan människor till materialval i lokaler, men också personalens hälsa. Att se till personalens arbetsmiljö är formellt arbetsgivarens ansvar, men vi är alla varandras arbetsmiljö.De positiva effekterna av beröring är många. Bland annat lägre puls och lägre blodtryck, vilket ger minskad muskelspänning och lägre nivåer av stresshormoner. Det i sin tur mildrar smärta och hjälper kroppen att hela sig själv. Beröring är därigenom en självklar del i dagens friskvård.

Många människor har idag svårt att hinna med friskvårdsaktiviteter utanför arbetstid. Därför erbjuder allt fler företag och myndigheter personalen förebyggande friskvård på arbetsplatsen -- ibland genom att en massör regelbundet besöker företaget, till exempel 1-4 ggr/månad. Medan vissa arbetsgivare kan ge personalen möjlighet att gå ifrån arbetet en stund (till exempel en halvtimme) utan löneavdrag, så väljer andra att helt eller delvis bjuda de anställda på massagebehandlingar, som en personalförmån.

Massageterapeut Anette Abrahamsson Fler och fler företag ser idag "massage på jobbet" som en investering. Regelbunden massage ger inte bara minskad stress, ökad koncentration och större precision, utan förebygger också arbetsskador (till exempel värk i rygg och axlar, "kontorsnacke", "musarm"). För det enskilda företaget kan detta betyda minskad sjukfrånvaro!

Jobb som innebär statiska arbetsställningar och monotona rörelser - kanske i kombination med en i övrigt stressig arbetssituation - leder ofta till värk i axlar, rygg och nacke, och även huvudvärk. Detta resulterar inte bara i minskad arbetsglädje för de anställda utan även ökade kostnader för sjukfrånvaro för företaget.
Massage har en avslappnande verkan. Förutom att återställa spända och förkortade muskler till sina normallägen samt att öka kroppens blodcirkulation (bland mycket annat), så frigör massagebehandlingar även "lugn & ro"-hormonet oxytocin.

Illicium Verum - Uppsala Stress, tungt arbete och många timmar framför datorn förorsakar muskelstelhet. En massage kan därför sägas vara en investering i ditt företag. Det kan förekomma att du som arbetsgivare måste betala för flera personer som är sjukskrivna på grund av muskelstelhet som skulle kunna avhjälpas med en regelbunden massage på 15 minuter. En massage förbättrar din arbetsplats och varje arbetsgivare vet att en gladare medarbetare presterar bättre.

Frukt på jobbetOlika röster om friskvård på jobbet

Citat ur ett reportage om Mercatus Engineering´s personalsatsning i Vimmerby:

"Motivera din personal"

"Att satsa pengar på att motivera och engagera sin personal är i alla hänseenden lönsamt. Positiva och välmående medarbetare kan prestera mer och effektiviteten inom företaget ökar avsevärt."

"Friskvårdsaktiviteter, kompetensutveckling, frukt och gemensamma frukostar är bra sätt att förstärka motivationen ytterligare. Det avgörande är dock ledarens inställning till sina medarbetare."

"Den röda tråden är hur organisationen fungerar och hur man tar hand om sina anställda. Det handlar om att chefer prioriterar och gör rätt saker."

Källa: Tematidning om ekonomi för företagare från Mediaplanet, nr 4 mar-04

Citat ur ett reportage om massage som friskvård på företag:

"Massage på jobbet räddar kroppen när sjukvården sparar"

"Sjukvårdens resurser minskar. Långtidssjukskrivningarna är ett problem för företagen och ett hot mot välfärden. Det låter som om friskvård på jobbet vore en god investering. Friskvård kan vara motion (ett årskort på närmaste gym eller simhallen) eller massage. Från årsskiftet är dessutom friskvården avdragsgill för arbetsgivarna och de anställda slipper förmånsbeskattning."

Källa: Östgöta Correspondenten, 04-03-09

Ur ett reportage om massage på Carlsberg i Falkenberg:

"En skön lyxkänsla fyller Anna-Karin Olsson, som jobbar på kontoret, när hon är på väg till sin tredje massage. För 75 kronor får hon njuta av en halvtimmes avkoppling under [massörens] knådande händer. Resten av kostnaden står arbetsgivaren för.

-Jag behöver inte åka iväg och leta parkeringsplats och stressa. Det är bara att gå ner när det är dags, säger Anna-Karin Olsson [som] tycker att kroppen har mjukats upp av de tidigare massagestunderna.
-Jag mår bättre, man blir inte så trött i kroppen."

Källa:Hallands Nyheter, 04-03-16

Ur ett reportage om företagsmassage på IT-företaget Focal Point i Linköping:

"Vi vet att folk får ont i ryggen, axlarna och nacken, säger Joachim Karlsson.
Vi sysslar med programvaruutveckling. Det är betungande för kroppen att sitta så där, vi är inte byggda för det egentligen."

"En gång i månaden går [de anställda] till en massör med mottagning mitt i stan.
Han passar på att uppmuntra till mer motion och tipsar om stretchövningar."

"Satsningen på massage har blivit har blivit uppskattad av personalen.
-även korta insatser gör stor skillnad, säger Joachim Karlsson. Alla anställda får erbjudandet och alla tar emot det, särskilt när de märker att de mår bra av det.
Vi vill förebygga problem innan de dyker upp på allvar.
Företaget betalar hela kostnaden för massagen.
-Det är friskvård och det är väl använda pengar. Med tanke på att personalen blir friskare, gladare och mer produktiv är det billigt.
-Om vi INTE gjorde det här skulle det bli dyrt för samhället på sikt."

Källa:Östgöta Correspondenten, 04-03-09

Mer läsning om att må bra på jobbet finns här.